CHỦ TÀI KHOẢN

 

1. HOÀNG MINH TUÂN

– Số điện thoại: Mr: Tuân: 0968.85.13.13 – 0934.232.766

– STK: 2121.205011.818

– Tại ngân hàng Phát triển Nông Thôn Chi nhánh Dương Kinh – Hải Phòng