Hướng dẫn tạo tài khoản lumi trên website P2

Ở phần 1 chúng ta đã đi tìm hiểu cách tạo tài khoản lumi trên website và một số hướng dẫn cài đặt và cấu hình cho gia nhập các thiết bị đã được lắp đặt, trong bài nay tôi tiếp tục hướng dẫn cấu hình các thiết bị và hướng dẫn sử dụng các thiết bị của nhà thông minh lumi sau khi đã cài đặt xong. Công ty cổ phần giải pháp An Ninh Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực về nhà thông minh, chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật trẻ nhiệt tình trong công việc sẽ đem lại co quý khách hàng các giải pháp tốt nhất về ngôi nhà thông minh cho bạn.

1. Hướng dẫn phân quyền cho người dùng sau khi đã tạo tài khoản lumi trên website.

Người dùng: Tài khoản quản trị viên thực hiện phân quyền cho tài khoản khác sử dụng một số thiết bị hoặc tất cả thiết bị trong ngôi nhà.

phân quyền cho người dùng sau khi đã tạo tài khoản lumi

Chia sẻ tài khoản cho người dùng sau khi đã tạo tài khoản lumi

Đầu tiên, người dùng ấn vào “Thêm tài khoản” để thực hiện chia sẻ quyền sử dụng, sau đó người dùng được chuyển đến Tab Chia sẻ trong trong mục “Tài Khoản”,người dùng tiến hành điền Email của người được chia sẻ vào ô trống. Ấn Chia sẻ để xác nhận. Hiện dòng chữ Chia sẻ thành công, tài khoản được chia sẻ. Tích vào ô Quản trị viên nếu muốn để người được chia sẻ quyền quản lý ngôi nhà.

Lưu ý: Mỗi ngôi nhà chỉ có một tài khoản làm quản trị viên. Vì vậy nếu người dùng trao quyền quản trị viên sẽ mất quyền quản lý ngôi nhà, trở thành tài khoản người dùng. Sau khi chia sẻ thành công, Người dùng quay trở lại chọn Cấu hình -> Người dùng. Ở đây sẽ hiện lên tài khoản vừa được chia sẻ thành công. Người dùng tiến hành chia sẻ quyền sử dụng thiết bị cho tài khoản. Có thể chia sẻ quyền sử dụng một hoặc nhiều thiết bị trong ngôi nhà. Người dùng tích vào thiết bị muốn chia sẻ. Ấn vào ô Chọn tài khoản –> LumiHome, ấn Thêm để xác nhận. Hiện dòng chữ Phân quyền thành công, thiết bị được chia sẻ quyền sử dụng.

Phân quyền thành công cho người dung khi đã tạo xong tai khoản lumi trên website

Người dùng ấn vào LumiHome sẽ hiện lên tất cả những thiết bị đã được phân quyền cho tài khoản.

Thông tin tài khoản đã được tạo ra sau khi phần quyền trên tài khoản lumi trên website

Ở đây, tài khoản LumiHome được sử dụng một công tắc 4 nút trong ngôi nhà.

Để tiến hành Xóa tài khoản được chia sẻ, người dùng vào Tài khoản -> Chia sẻ -> Danh sách chia sẻ. Tab Danh sách chia sẻ cho người dùng thông tin danh sách các tai khoản được chia sẻ quyền sử dụng trong ngôi nhà.
Chọn tài khoản muốn xóa, ấn Xóa. Ấn OK để xác nhận xóa. Hiện lên dòng chữ Xóa thành công. Tài khoản được chia sẻ mất quyền sử dụng thiết bị.
Chỉ có tài khoản quản lý mới có quyền xóa các tài khoản người dùng khác.

2. Nhóm các thiết bị sau khi cài đặt, liên kết với nhau trên tài khoản lumi trên website

Nhóm: Nhóm các thiết bị cùng loại với nhau. Các thiết bị cùng một nhóm sẽ có cùng trạng thái.
Người dùng ấn vào
Thêm Nhóm để thêm, đặt tên cho nhóm. Người dùng tích vào thiết bị muốn đưa vào cùng trạng thái rồi chọn nhóm cần thêm vào. Ấn Thêm Vào Nhóm để thêm thành công.

Nhóm các thiết bị cùng loại với nhau sau khi có được tài khoản lumi trên website.

Vào lại nhóm mình đã tạo và kiếm tra lại thiết bị đã thêm đủ chưa. Người dùng ấn vào mũi tên, chọn Xóa đểxóa group hoặc Sửa để sửa tên group.

Bảng xóa, sửa các thiết bị khi đã kết nối 

Khi muốn xóa thiết bị ở trong nhóm, người dùng chọn thiết bị đó rồi thực hiện thêm vào nhóm None

3. Chức năng Automation thiết lập kịch bản các thiết bị sau khi cài đặt, liên kết với nhau trên tài khoản lumi trên website

Automation: là tính năng thiết lập kịch bản thông mình cho thiết bị trong ngôi nhà của bạn bằng cách kích hoạt sự kiện đầu ra khi có sự kiện đầu vào.
Người dùng chọn để thêm, đặt tên cho rule. Rule được chia thành 2 loại: Rule thường, an ninh.
* Rule thường: Kịch bản thường. Dùng để tạo sự tiện lợi, thông minh cho các thiết bị
trong nhà.
* An ninh: Cảnh báo an ninh. Dùng để tạo các kịch bản chống trộm, cảnh báo nguy
hiểm cho ngôi nhà của bạn

Thiết lập các chức năng An ninh cho các thiết bị sau khi được tạo tài khoản lumi trên website

Đầu tiên, người dùng điền tên Rule vào ô trống Tên rule. Thiết bị đầu vào (Đầu vào): Ở dòng Đầu Vào, người dùng ấn Thêm thiết bị để thêm
thiết bị. Có thể thêm nhiều thiết bị để tạo một chuỗi điều kiện đầu vào. Một bảng tùy chọn hiện ra, người dùng tích thiết bị muốn thêm và ấn
Lưu để xác nhận.
Lưu ý: Thiết bị RGB, Âm thanh đa vùng không được sử dụng làm điều kiện đầu vào.
Cài đặt thời gian: Người dùng bật chuyển Thời gian qua chế độ Bật.
* Từ…Đến: Khoảng thời gian rule chạy.
* Lặp lại: Ngày rule có hiệu lực. Hoặc chọn Tất cả nếu muốn thời gian là cả tuần.
Thiết bị đầu ra (Đầu ra):
Ở dòng Đầu ra, người dùng ấn Thêm thiết bị để thêm thiết bị.

Lưu ý: Thiết bị cảm biến cửa, cảm biến chuyển động không được sử dụng làm điều kiện đầu ra. Có thể thêm nhiều thiết bị để tạo một chuỗi điều kiện đầu ra. Một bảng tùy chọn hiện ra, người dùng tích thiết bị muốn thêm và ấn Lưu để xác nhận.
Thông báo: Người dùng muốn trạng thái rule, cảnh báo về điện thoại hoặc email.
* Gửi về ứng dụng: Chọn PUSH, điền nội dung muốn gửi và chọn tài khoản gửi.

Gửi về điện thoại: Chọn SMS và điền nội dung muốn gửi. Người dùng chọn Thêm số điện thoại để thêm số điện thoại.
Lưu ý: Đối với chức năng gửi về điện thoại cần được kích hoạt trên server. Người
dùng cần đăng ký với đại lý để được hỗ trợ.
Hướng dẫn cách cài đặt điều kiện đầu vào, đầu ra.
* Đối với điều kiện đầu vào:
Ở dòng Đầu Vào, Người dùng thực hiện Thêm thiết bị để chọn thiết bị tạo điều kiện
cho rule.
Người dùng có thể lựa chọn một hoặc nhiều thiết bị để tạo điều kiện đầu vào cho
Rule. Những điều kiện này phải cùng xảy ra thì rule mới được kích hoạt

Bảng đặt tên cho các thiết bị khi đã kết nối với HC và tạo tài khoản lumi trên website

Sau khi chọn xong thiết bị, người dùng ấn Lưu để xác nhận.

 

Ấn menu cài đặt (khoanh tròn đỏ), người dùng có thể Sửa hoặc Xóa điều kiện.

Sau khi chọn Sửa, một bảng tùy chọn hiện ra, người dùng tiến hành cài đặt điều kiện,

Điều kiện: Có các trường hợp bằng, không bằng, lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng,nhỏ hơn hoặc bằng. Điều kiện không áp dụng cho trạng thái thiết bị.
Trạng thái: Trạng thái của thiết bị. Chọn Bật/tắt, chọn mức hoặc điền giá trị để làmđiều kiện

Trạng thái tắt / bật các thiết bị khi cài đặt và cấu hình khi đã được tạo tài khoản lumi trên trang website

* Đối với điều kiện đầu ra:
Ở dòng Đầu Ra, Người dùng thực hiện Thêm thiết bị để chọn thiết bị tạo đầu ra cho rule.
Người dùng có thể lựa chọn một hoặc nhiều thiết bị để tạo điều kiện đầu ra cho Rule.Tương tự như đối với điều kiện đầu vào, người dùng thực hiện chọn thiết bị, sau đó ấn
Lưu để xác nhận.

Ấn menu cài đặt (khoanh tròn đỏ), người dùng có thể Sửa hoặc Xóa điều kiện. Để tiến hành sửa Rule, người dùng vào Cấu hình->Rule. Ấn vào tên rule sau đó ấn vào Sửa

Sau khi chọn Sửa, một bảng tùy chọn hiện ra, người dùng tiến hành cài đặt trạng thái mong muốn cho thiết bị đầu ra.
Trễ: Thời gian trễ để thiết bị kích hoạt.
Trạng thái: Trạng thái của thiết bị. Chọn Bật
hoặc Tắt và chọn mức, chọn màu mong muốn cho thiết bị

Người dùng có thể tiến hành sửa tên, thời gian chọn menu để sửa trạng thái thiết bị.

Sau đó, người dùng ấn Lưu, hệ thống xác nhận Lưu rule thành công

 

 

Bạn có thể xem thêm

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP AN NINH VIỆT

Địa chỉ: – Cơ sở 1: 117 Lô 22 Lê Hồng Phong – Ngô Quyền – Hải Phòng

              – Cơ sở 2: 2A Trữ Khê – Quán Trữ – Kiến An – Hải Phòng

Website:https://lumihomehaiphong.com

Facebook: https://www.facebook.com/giaiphapanninhviethp

Fanpage: https://www.facebook.com/lumihomehaiphong

Phòng kinh doanh: Mrs Hường 0972.881.886

Phòng kỹ thuật:  Mr Tuân 0986.85.13.13

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *